Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos,

Nors ir per kalnus jie vinguotų.

Nesidairykit atgalios, nors praeitis vyliotų.

Ir jei kuris paslys kely, antram tuoj duokit ranką.

Ir vėl pirmyn, pirmyn kartu...
Su meile
1171