Atėjom mes,
Gražiausiais linkėjimais širdim kupinom.
Lai niekada netruks jums saulės,
Pačių skambiausių vyturio dainų.
Mes norim visą laimę iš pasaulio
Padėti Jums, ant virpančių delnų.
Būkite laimingi, Jaunieji
1171