Mes linkime mylėt tvirtai,
Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais;
Sukurti gražų ir saulėtą rytą,
Su meilės ir ramybės spinduliais.
Nors kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs,
Užtemdo tai, kas buvo taip brangu.
Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą,
Ir gerbsite viens kito troškimus,
Tai laimė nekviesta ir neprašyta,
Kasdien pabels į Judviejų namus.
1218