Tiktai išėję į gyvenimo kelius,
Jūs neužmirškit šito krašto.
Kur tėveliai ir draugai taip Judu brangina
Krašto, kuriam užsiauginote sparnus,
Kad rastumėte vienas kitą.
1171