Miela dukrele, širdis tėveliam spurda, nes tu jau išeini.
Tiek prisiminimų viduj kužda, kiek daug mums džiaugsmo tu teiki.
Išaušo štai ir ši svarbi diena ir džiaugiamės drauge.
Būk gera savo vyrui ir žiūrėk, kad jis tau geras būtų.
Tik to teprašom ir linkim, kad būtumėt drauge laimingi.

893