Brangųs mūsų Jūs vaikeliai,
Leidžiam Jus į naują kelią.
Jau suaugot, surimtėjot,
Naują šeimą kurt pradėjot.

Gera mums į Jus žiūrėti
Ir senus laikus atminti.
Bet dabar Jūs dideli
Ir šeimos naujos verti.
947