Leiskite Jūsų gražią šeimą pasveikint,
Kad nepaisant praėjusių metų,
Išlikote tokiais tvirtais, gražiais ir mylinčiais,
Kaip kad tą dieną, kai vienas kitam ištarėt TAIP.

1605