4 metai praėjo,
vaisinės vestuvės atėjo.
Dovanojame Jums obuolių,
bus kaip rojuje saldu
1197