Linkime eiti per žemę laimingiems,
Kasdien lai saulės spindulių nestinga
Ir vien tik obelų žiedais Jums sninga
2119