11 metų – plieninės vestuvės
Per šiuos metus Jūs mums įrodėt,
kad Jūsų santuoka tvirta kaip plienas.
Esate laimingi sutuoktiniai,
kad šiais painiais laikais mokate branginti tai,
kas svarbiausia visame pasauly.
Linkime Mylėti taip dar daug daug metų.
1197