13metų nunėrė Jums gražų gyvenimo kelią.
Sveikinam Judu su tuo ir linkime išlikti tokiais pat laimingais.
1198