Kai būdami senukai sapnuosit anūkus 

Su meile prisiminkit praėjusius laikus.
2261