30 metų subrandina kūdikį,
o jūs subrandinote savo meilę.
Dabar esate verti sustot ir pasidžiaugt
nupiltu perlų taku po vienas kito kojomis.
1263