Rubinai sužėro šių sutuoktinių bendro gyvenimo kely,
Jau 40 metų esat neišskiriami viens kito palydovai.
Visus tuos metus buvote tikras pavyzdys draugam, vaikam, anūkam.
Mylim Jus už tai ir tariam Ačiū.
1263