Aukso žiedai ant Jūsų rankų sužėro naujai,
Jau penkiasdešimt metų praėjo nuo tos dienos,
Kaip prieš Dievą pasižadėjote,
Mylėti viens kitą ir gerbti.

Negali būti nieko gražiau už pusę amžiaus meilės,
Tokio supratimo, pasiaukojimo, pavyzdžio kitiems...
Laimingi bei dėkingi esam ir už tai,
Kad ši meilė sukūrė mus, vaikus bei anūkus.
1263