Sugrįžkime (?) metų atgal.
Šie žmonės prisiekę mylėti viens kitą, pažadą lig šiolei tęsi.

Belieka palinkėti, kad ir ateinančiais metais
mokėtumėt išsaugot, kas taip svarbu šioj žemėj.

Mokėkite atleisti, palaikyti ar patart.
Nepamirškite to, dėl ko pamilote viens kitą.
Branginkit, tausokite savo santykius.
Būkite drauge laimingi.
1263