ĮvairūsIntymūsPrie stikliukoVaikiškiLaukeSusipažinimoLiaudiškiVestuviniai

Naujausi

Išrenkamos dvi „aukos“. Joms pasakoma, kad turės kuo greičiau nuo žemės užrištomis akimis surinkti išbarstytus šaukštus. Tada joms užrišamos akys. Duodamas signalas pradėti. Vienas žmogus išmeta šaukštus, o kiti tyliai greitai juos surenka. Smagu stebėti besigrumiančius dėl nesančių ant grindų šaukštų. Vietoj šaukštų gali būti dedami, o po to greitai surenkami kiaušiniai (margučiai per Velykas), taurelės su degtine ir kt.
1498
Vienam žaidėjui užrišamos akys. Jis privedamas prie kito žaidėjo ir jo rankas žaidimo vedėjas prideda prie to žaidėjo kūno dalių, sakydamas: „čia faraono ranka“, „čia faraono koja“ ir t.t. Galiausiai, „aklo“ žaidėjo rankos įmurdomos į kokias nors salotas ir sakoma „o čia faraono smegenys“. Galima tikėtis įvairios reakcijos.
1498
Žaidžia du savanoriai, geriausia seni draugai. Žaidėjai atsisėda už stalo vienas priešais kitą, prieš kiekvieną pastatoma po žvakę, į rankas duodamas žiebtuvėlis (degtukai) ir obuolys. Užduotis paprasta – kas greičiau suvalgys savo obuolį. Bet obuolį galima valgyti tik tada, kai dega tavo žvakė. O žvakę varžovas gali užpūsti ir tada žaidėjui, prieš atsikandant naują obuolio kąsnį, reikia užsidegti savąją žvakę. Jeigu žaidėjai gerai pažįstami, tai žaisdami jie suspėja pasakyti viską, ką galvoja apie žvakes, obuolius, draugą.
1498
Žaidžia keletas vaikinų ir merginų porų. Vaikinams užrišamos akys ir jiems pasiūloma padaryti merginoms makiažą. Svarbiausia – kuo daugiau kosmetikos!
1498
Žavus žaidimas, be abejo, sukelsiantis žaidėjams paranojišką krizenimą. Visi susėda ratu ir iš skrybėlės (ar dubenio) išsitraukia po popieriaus lapelį. Vienas iš jų pažymėtas — jį gavęs ir yra žudikas. Visi sėdi tyliai ir žvalgosi, ieškodami žudiko, kuris tuo metu stengiasi išžudyti visą būrį, nepastebimai mirktelėdamas į „jį“ pažiūrėjusiam — tokia “auka” palieka ratą ir laukia deramų šermenų. Ar yra būdas maniakui sutramdyti? Patykok, kol jis mirktelės kitam žaidėjui. Tada galėsi jį viešai suimti ir pradėti žaidimą iš naujo.
1498