Dalyvauja keletas porų. Kiekviena pora gauna po du stalo teniso kamuoliukus. Vyrams reikia prastumti kamuoliukus iš dešinės moterų rankovės į kairę rankovę. Moterys tuo pat metu bando prastumti kamuoliukus pro vyrų kelnes iš kairės pusės į dešinę.
1497
Vedantysis kviečia poras į “laukinį pliažą”, kur prasideda šokiai. Šokėjams išduodami kompaktai (vyrams vienas, moterims trys) – “tam, kad intymios vietos nejaudintu kitų, esančių pliaže”. Žaidėjams būtina šokių metu nepamesti nei vieno kompakto, o tam reikia šokti gerai prisiglaudus vienas prie kito.
1497
Visi susėda ratu, o viduryje rato pastatoma kėdė. Žaidimo vedėjas stovėdamas viduryje sako, ko nori, ir tai kuo greičiau turi būti padėta ant kėdės. Įdomiausia tai, kad vedėjas gali užsisakyti kuo įvairiausių daiktų. Pvz., batų raištelio, kojinės, žiedo ir t.t. Laimi tas, kuris per žaidimą įgyvendina kuo daugiau norų. Jis gali būti kito žaidimo vedėjas.
1497
Vienas žaidėjas sugalvoja žodį ir pasako pirmą raidę. Šalia sėdintis žaidėjas bando tą žodį atspėti, jei neatspėja, turi pabučiuoti žaidėją, esantį iš dešinės pusės Taip tęsiasi visa eilė. Jeigu eilė pasibaigia ir niekas neatspėja žodžio, žaidimo vedėjas pasako antrą raidę. Jeigu kas nors atspėja žodį, tampa žaidimo vedėju ir sugalvoja naują žodį.
1497
Vedantysis kviečia du vyrus ir dvi moteris. Vienam (nesvarbu kam) užriša akis. Poto vedantysis savo nuožiūra rodo į kitus tris likusius dalyvius ir klausia: “Kam duosi bučkius? Šitam?”, ir taip iki tol, kol dalyvis su užrištomis akimis pasakys “taip”. Tada vedantysis rodo į skirtingas pasirinkto dalyvio kūno vietas ir klausia: “Kur bučiuosi? Čia?”, ir taip iki tol, kol dalyvis su užrištomis akimis pasakys “taip”. Tada vedantysis klausia “o kiek kartų?” ir rodo pirštais kombinacijas, kol žaidėjas pasakys “taip”. Tada atriša jam akis, ir liepa padaryti tai, ko jis norėjo – pvz. pabučiuoti vyro kelią aštuonis kartus.
1497
Sudaromos dvi komandos: viena – vyrų, kita – moterų. Davus ženklą, kiekvienos komandos žaidėjai pradeda nusirenginėti ir dėti drabužius palei liniją. Kiekviena komanda turi savo liniją. Laimi komanda, kurios drabužių linija ilgiausia.
1497
Pora atsistoja vienas priešais kitą. Žaidėjams užrišamos akys ir ant kiekvieno prisegama po vieną skalbinių segtuką. Reikia kaip galima greičiau surasti segtuką ant varžovo kūno tuo pačiu stengiantis neprarasti savojo.
1497
Mergina vaidina žmogų, o vaikinas veidrodį. Veidrodis turi atkartoti veiksmus. Pvz., mergina nusivelka megztinį, vaikinas turi irgi nusirengti viršutinį drabužį. Pralaimi tas, kuris greičiau lieka nuogas arba atsisako toliau nusirenginėti. Juokingiausia būna tai, kad mergina gali būti iš anksto prisirengusi daugiau, nei vaikinas.
1497
Kambaryje lieka žaidimo vedėjas ir viena pora. Kiti žaidėjai turi išeiti už durų. Vedėjas pasako porai pavaizduoti meilės statulą, stovinčią miesto aikštėje. Pora sugalvoja kokią nors pozą ir sustingsta. Tuomet iš už durų pašaukiamas dar vienas žaidėjas. Vedėjas papasakoja jam, kad tai meilės statula ir pasiūlo ją perkurti pagal savo požiūrį. Žaidėjas duoda porai nurodymus ir jie pakeičia poziciją. Tuomet žaidėjas-skulptorius turi pakeisti tos poros vaikiną ar merginą (priklausomai nuo jo lyties) ir likti toje pozoje, kokią jis sukūrė. Tuomet iš už durų pakviečiamas dar vienas žaidėjas. Jis pakartoja pirmojo skulptoriaus veiksmus, kol pats vėl tampa skulptūros dalimi. Žaidimas tęsiamas, kol į kambarį nesukviečiami visi žaidėjai. Gražiausios skulptūros autorius gali būti apdovanotas.
1497
Žaidime dalyvauja poros. Kiekvienai porai po kojomis patiesiama po išskleistą laikraštį. Pora užlipa ant laikraščio ir šoka. Po kiek laiko laikraštį reikia perlenkti. Vėliau dar kartą perlenkti. Žaidimo tikslas – kojomis neliesti žemės. Taip išrenkama šauniausia pora.
1497