Išrenkamos dvi „aukos“. Joms pasakoma, kad turės kuo greičiau nuo žemės užrištomis akimis surinkti išbarstytus šaukštus. Tada joms užrišamos akys. Duodamas signalas pradėti. Vienas žmogus išmeta šaukštus, o kiti tyliai greitai juos surenka. Smagu stebėti besigrumiančius dėl nesančių ant grindų šaukštų. Vietoj šaukštų gali būti dedami, o po to greitai surenkami kiaušiniai (margučiai per Velykas), taurelės su degtine ir kt.
1486
Vienam žaidėjui užrišamos akys. Jis privedamas prie kito žaidėjo ir jo rankas žaidimo vedėjas prideda prie to žaidėjo kūno dalių, sakydamas: „čia faraono ranka“, „čia faraono koja“ ir t.t. Galiausiai, „aklo“ žaidėjo rankos įmurdomos į kokias nors salotas ir sakoma „o čia faraono smegenys“. Galima tikėtis įvairios reakcijos.
1486
Žaidžia du savanoriai, geriausia seni draugai. Žaidėjai atsisėda už stalo vienas priešais kitą, prieš kiekvieną pastatoma po žvakę, į rankas duodamas žiebtuvėlis (degtukai) ir obuolys. Užduotis paprasta – kas greičiau suvalgys savo obuolį. Bet obuolį galima valgyti tik tada, kai dega tavo žvakė. O žvakę varžovas gali užpūsti ir tada žaidėjui, prieš atsikandant naują obuolio kąsnį, reikia užsidegti savąją žvakę. Jeigu žaidėjai gerai pažįstami, tai žaisdami jie suspėja pasakyti viską, ką galvoja apie žvakes, obuolius, draugą.
1486
Žaidžia keletas vaikinų ir merginų porų. Vaikinams užrišamos akys ir jiems pasiūloma padaryti merginoms makiažą. Svarbiausia – kuo daugiau kosmetikos!
1486
Žavus žaidimas, be abejo, sukelsiantis žaidėjams paranojišką krizenimą. Visi susėda ratu ir iš skrybėlės (ar dubenio) išsitraukia po popieriaus lapelį. Vienas iš jų pažymėtas — jį gavęs ir yra žudikas. Visi sėdi tyliai ir žvalgosi, ieškodami žudiko, kuris tuo metu stengiasi išžudyti visą būrį, nepastebimai mirktelėdamas į „jį“ pažiūrėjusiam — tokia “auka” palieka ratą ir laukia deramų šermenų. Ar yra būdas maniakui sutramdyti? Patykok, kol jis mirktelės kitam žaidėjui. Tada galėsi jį viešai suimti ir pradėti žaidimą iš naujo.
1486
Žaidimo vedėjas prašo visų svečių, sėdinčių prie stalo, žiurint į kaimyną iš dešinės nurodyti, kas jiems patinka ir kas nepatinka, pavyzdžiui: “Man patinka kaimyno ausis, o nepatinka alkunė”. Visiems nurodžius, ko buvo klausta, vedėjas paprašo pabučiuoti tai, kas patinka, ir ikasti ton vieton, kuri nepatinka. Smagaus juoko valandėlė.
1486
Skirtingus paveikslėlius (korteles) perkirpkiti pusiau. Jei žais 10 vaikinų ir 10 merginų, tai ir kortelių perkirpti reikia 10 (perkirpus jau 20vnt. gausis). Vieną kortelės pusę meskit į vieną indą (kepurę), o kitą kortelės pusę meskit į antrą indą. Iš pirmo indo tegul korteles traukia merginos, iš antro vaikinai. Reikia surasti žaidėją, kuris ištraukė tavo kortelės antrą pusę. Kai visi žaidėjai suranda antrą pusę – paleidžiama daina ir visi porom šoka.

1486
Žaidėjai susėda ratu. Peiliui kiekvienas savo kaimynui iš dešinės tyliai pasako ką šiam duos dovanų. Paskui kiekvienas paeiliui kaimynui iš kairės pasako, ką su dovana reikia padaryti. Ką kiekvienas gavo dovanų niekas nesako. Kai apsisuka visas ratas ir žaidėjai kaimynams viską tyliai pasako, tada garsiai kiekvienas iš eilės pasako, ką jis gavo dovanų ir ką jis su dovana turi padaryti. 
1486
Vienas siūlo galas pririšamas prie durų rankenos (arba jį laiko asistentė), kitas – ant liemens. Kas greičiau suvynios ant savęs visą siūlą ir atsidurs prie durų (asistentės)?
1486
Reikia iš anksto prisikarpyti iš įvairių laikraščių ir žurnalų straipsnių antraščių. Sudėkite jas į voką, o susirinkus svečiams, paklauskite kokio nors vieno klausimo: “Ką jie mano apie gyvenimą”, “Ko tikisi iš čia susirinkusių svečių” ir pan. Svečiai negali atsakinėti tai, ką jie norėtų pasakyti. Savo atsakymą svečiai išsitraukia iš voko. Taigi, netikėtumai garantuoti.
1486