Vienam žaidėjui užrišamos akys. Kiti žaidėjai turi vaikščioti po susitartą erdvę. „Aklasis“ pasigauna vieną iš žaidėjų ir turi atspėti, kas jis.
600
Vienas žaidėjas gaudo, o kiti nuo jo bėga. Kai Gaudytojas pasiveja ir paliečia kurį nors žaidėją, turi pasakyti „akmuo“ arba „medis“. Jei pasako „medis“, paliestas žaidėjas turi stovėti išskėtęs kojas ir laukti, kol kitas žaidėjas jam pralįs pro kojas. Jei pasako „akmuo“, paliestas žaidėjas turi atsitūpti ir laukti, kol per jį kas nors peršoks. Kai pralenda pro kojas ar peršoka, žaidėjas gali bėgti toliau.
Kad vienam žaidėjui gaudyt nepabostų, galit nustatyt laiką (tarkim 5min), praėjus tam laikui, suskambėjus žadintuvui, žaidėjai keičias vietom. Kai visi žaidėjai pabūna gaudytojais - galit apskaičiuot, kiek kas prigaudė.
600
Žaidimas žaidžiamas panašiai kaip akla višta. Jį gali žaisti mažiausiai tryse. Vieman žaidėjui užrišamos akys. Jis gaudo kitus žaidėjus ir kai sugauna,tai tam sugautajam irgi yra užrišamos akys. Taip jie toliau gaudo dviese. Žaidimas tęsiasi tol, kol yra sugaunami visi žaidėjai. Kas paskutinis lieka nesugautas, tas laimi.
600
Vienas žaidėjas yra šviesoforas Jis stovi nusigręžęs nuo kitų ir sugalvoja spalvą, pvz, raudona. Tada atsisuka ir kiti žaidėjai turi parodyt ant savo rūbų tą spalvą. Jei turi - praeina į kitą puę, o jei ne, turi prabėgt taip, kad šviesoforas jo nepagautų. Jei pagauna neturintį reikiamos spalvos, tai pagautasis tampa nauju šviesoforu.
600
Vienas žaidėjas išrenkamas tiranozauru. Su savimi šis žaidėjas turi prisikabinęs už nugaros maždaug pusantro metro virvutę. Tiranozauras gaudo kitus žaidėjus. Jei žaidėjas pagaunamas tiranozauro, jis turi sustingti ir nejudėti. Nuo tiranozauro galima apsiginti tokiu būdu: gaudomieji gali bandyti užminti ant tiranozauro uodegos - virvutės. Jeigu uodega nukrenta, arba visi pagauti ir sustingę - žaidimas baigtas.

600
Žaidėjai sustoja į vorelę ir susikabina apglėbdami priekyje stovintį draugą. Skiriamas vienas gaudytojas, kuris stovi prieš vorelę veidu į ją ir po signalo stengiasi paliesti vorelės gale esantį žaidėją (žalčio uodegą). Stovintis vorelės priekyje išskečia rankas ir stengiasi kliudyti gaudytojui. Gaudytojas, palietęs vorelės gale esantį žaidėją, keičiasi su juo vietomis.
600
Plynam lauke, ant žolytės padedami du buteliai, kiek atokiau vienas nuo kito. Dalyvauja vyrai. Jie turi liest pirštu, stovintį butelį ir kuo greičiau aplink jį apibėgti sutartą ratų skaičių. Žiūrovai palaiko :) Apibėgę, butelį paleidžia ir pereina prie kitos užduoties dalies - paimti lauko kampe stovintį daiktą.
600
Žaidėjas, arba žaidėjų pora lipa į maišą. Rankomis laiko jį, kaip kelnes, ir striksi link finišo. Pirmas atbėgęs - nugalėtojas.
600
Išsiaiškinkit kuri komanda stiprenė. Vienoj virvės pusėj laikosi viena komanda, kitoj - kita. Ties viduriu, ant žemės, padedamas pagaliukas, ar nubrėžiama linija. Komandos traukia virvę į savo pusę. Taip stengiasi priešininkų komandą atitempti į savo pusę. Laimi paskutiniai laikantys savo pusėje virvę.
600