Visi žaidėjai eina ratu, siūbuoja sukabintomis rankomis ir dainuoja:
„Grybų raut, grybų raut, gal ir baravykų. Grybų raut, grybų raut, gal ir baravykų... Kožnas savo radęs radęs už rankelės vedas vedas...“) Čia žaidėjai susikimba po du, padaro vartus viršuje iškeldami sukabintas rankas, pro vartus lenda kita pora, o pralindusi stojasi priekyje sudarydama vartus kitiems. Ši dainos eilutė kartojama tol, kol visi bent kartą pralenda pro vartus.
717
Žaidėjai susikibę eina ratu, o vienas iš jų rato viduryje. Einantys ratu dainuoja:
„Jurgeli meistreli mokyk savo vaikus, Jurgeli meistreli mokyk savo vaikus.“
Kol žaidėjai dainuoja eidami ratu, viduryje esantis Jurgelis galvoja kokį judesį galėtų vėliau parodyt.
Padainavę ankstesnius žodžius, žaidėjai sustoja ir atsikabina rankom bei dainuoja : "O jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro, o jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro".
Ir visi daro tai, ką sugalvojo viduryje esantis žaidėjas, vadinamas Jurgeliu. Tarkim Jurgelis pradėjo šokinėt, tuomet ir visi kiti šokinėja.
Pašokinėjus, Jurgelis išrenka jau naują Jurgelį, o pats stojasi į ratą ir žaidimas tęsiamas taip pat. Žaidžiama iki kol pavargstama :)
717
Vedėjas uždainuoja, kiti dainuoja kartu ir atlieka veiksmus, kurie sakomi dainoje: dainuoja sustoję, susėdę, sutūpę, atsigulę.

Padainuosim mes sustoję,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai žaliam gojuj,
Oi oi oi.

Padainuosim mes susėdę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai vienasėdy,
Oi oi oi.

Padainuosim mes sutūpę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai palei upę,
Oi oi oi.

Padainuosim atsigulę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai prieš mėnulį,
Oi oi oi.
717
Žaidėjai eina ratu, o žaidimo vedėjas rato viduryje plasnoja rankomis ir dainuoja:
„Skrido žvirblis per ūlyčią per ūlyčią per ūlyčią ir pamatė kanapyčią kanapyčią kanapyčią. Kanapyčia ledą lesa, savo vaikam neša neša" (per šias eilutės visi bėga ratu). "Kanapyčia ledą lesa, savo vaikam neša neša Čirrrrr“. Šaukiant "čirrr" vedėjas griebia vieną iš ratu bėgančių žaidėjų. Jis tampa nauju vedėju, o buvęs atsistoja rate. Žaidimas tęsiamas.
717
Išrenkama viena mergina, kuri turi atsistoti arba atsisėsti ratelio viduryje. Visi kiti eina rateliu ir dainuoja:

Žydi radasta rūtų vainike, mes prieš ją visi galvas nulenkę.
Oi, radasta, kas tau tiks, tavo vietoj pasiliks,
Oi, radasta, kas tau tiks, tavo vietoj pasiliks.

Ratelio viduryje esanti mergina išsirenka vieną, aplink ją einančiame rate esantį žmogų. Šį žaidėją ji pavadina gėlės vardu. Jeigu išrenkamas vaikinas, gėlės pavadinimas turi būti vyriškosios giminės, jei mergina – moteriškosios, pvz., Aivaras pavadinamas Bijūnu, Monika – Žibuokle. Šis žaidėjas pastatomas arba pasodinamas vietoje jį išrinkusios, prieš tai ratelio viduryje buvusios merginos. Žaidimas tęsiamas toliau dainuojant. Skirtumas tas, kad vietoje Radastos dainuojamas kitas, naujam žaidėjui skirtas „vardas“.
717
Vedantysis sako "diena" ir visi vaikšto, šoka... Staiga vedantysis pasako "naktis" ir visi turi sustingt esamam judesy (naktis neturėtų trukti ilgiau nei 10 sekundžių). Jei nakty visi išstovi, vedantysis vėl sako "diena", kad visi judėtų, vėliau vėl sušunka "naktis". Jei naktyje neišstovėjai - tu pralaimi ir tampi vedančiuoju.
717
Žaidėjas lipa į maišą. Rankomis laiko jį, kaip kelnes, ir striksi link finišo. Pirmas atbėgęs - nugalėtojas.
717
Žaidėjai susikimba rankomis, eina rateliu ir dainuoja. Reikia atkreipti dėmesį i tai, kokie veiksmai apdainuojami dainelėje. Juos ir reikės atlikti visiems žaidimo dalyviams:

Šokam šokam rateliu,
Garsiai trepsim bateliu,
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Patrepsėsime kartu.

Plojam plojam katutes,
Keliam saulėn rankutes
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Mes paplosime kartu.

Bus ratelyje šilčiau,
Jei sustosime arčiau,
Bus ratelyje gražiau,
Jei sustosime toliau.
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Mes pašoksime kartu.
717