Iš eilės kiekvienas žmogus sako po skaičių, vietoj 6 ir skaičių, kurie dalinasi iš 6 (12, 18, 24 ir t.t.) reikia sakyti OP, o kitas pagal eilę sekantis žmogus tęsia normaliai skaičiavimą toliau. Pavyzdžiui: vienas, du, trys, keturi, penki, op, septyni…. Kas suklysta – turi išgert alaus/stikliuką degtinės ar pan. Atrodo lengva, bet...
1139
Vienas žmogus sako “Aš niekada nesu... (kažko daręs)” kas tai yra darę, įskaitant tą patį žmogų, išgeria stiklinę alaus ar stikliuką degtinės.
1139
Iš kortų kaladės išrenkami visi valetai, mergelės, tūzai, karaliai, dešimtukai (galima ir daugiau) ir kiekvienai kortai sugalvojama atitinkama reikšmė. Tarkim, kas ištraukia valetą turi išgert stikliuką degtinės, kas ištraukia mergelę turi pasakyt kam reikia išgert, kas ištraukia tūzą gali arba pabučiuot vieną pasirinktą žmogų arba išgert, kas ištraukia dešimtuką sako kokią nors raidę ir visi paeiliui turi sakyt daiktavardį iš tos raidės, pirmas suklydęs spėkit ką daro? Aišku išgeria :D kas ištraukia karalių turi nusirengt vieną drabužį ir panašiai.
1139
Dviese nerekomenduojamas. Į didelį dubenį pripilama šampano, aplink susėda dalyviai. Kiekvienas iš eilės pasisemia taurelę šampano, išgeria. Tuomet įsipila konjako ir išpila jį į dubenį. Kai skystis dubenyje paruduoja, vedantysis sako: „Rudoji meška atėjo!“. Tada daroma atvirkščiai: išgėrus iš dubens pasemtą konjako taurelę, ten įpilama šampano. Kai skystis pagelsta, vedantysis sako: „Rudoji meška nuėjo!“. Tuomet vėl pereinama prie konjako. Mažai kas matė nueinant rudąją mešką...
1139
Ratu perduodama stiklinė, ir kiekvienas įpila tenai truputį vynelio. Kurio rankoje stiklinė prisipildo, tas išgeria. Žaidžiama tol, kol baigiasi vynas, pinigai, arba iškrinta žaidėjai...
1139
Klasikinis žaidimas iš pinigų. Visi sėdi su taurelėmis. Kiekvienas įsipila degtinės ir šalia taurelės padeda baksą, eurą ar pan. (ko ir kiek susitarta). Išgeria. Vedantysis praneša: „Meška atėjo!“. Visi lenda po stalu. Vedantysis praneša: „Meška nuėjo!“. Visi išlenda iš po stalo, vėl įsipila, pasideda banknotą, išgeria. Vedantysis vėl: „Meška atėjo!“. Visi vėl lenda po stalu... Tai tęsiasi tol, kol iš po stalo išlenda vienintelis žaidėjas. Jis susirenka pinigus ir išeina. Kiti lieka miegoti po stalu.
1139
Šiam žaidimui reikia bent trijų žaidėjų ir trijų alaus ar vyno bokalų. Žaidėjai gurkštelėję gėrimo turi padainuoti dainą jo nenurydami. Laimi tas, kuris padainuoja gražiausiai ar aiškiausiai. Laimėtoją išrenka publika.
1139
Visi svečiai sėdi prie stalo ir ratu siunčia taurę. Kiekvienas įpila į ją kokio nors gėrimo. Paskutinis, kuris perpildo taurę, ir gėrimas ima bėgti per kraštus, turi pasakyti tostą ir išgerti.
 
1139
Dalyvauti turi bent 2 poros. Kiekvienai porai duodama viena stiklinė su brendžiu (alumi arba vynu) ir vienas mažas šaukštelis. Vaikinai turi paimti merginas ant rankų, o jos turi šaukšteliais kuo greičiau sugirdyti gėrimą vaikinams. Laimi pora, kuri greičiausiai įvykdo užduotį.
1139
Ant tikros šaškių lentos vietoje šaškių sustatomos taurelės. Pvz., vienoje pusėje raudonas vynas, kitoje – baltas. Žaidžiama kaip įprastomis šaškėmis, tačiau, nukirtus priešininko taurelę, ją privalu išgerti. Galima prisipilti taureles degtinės ir brendžio.
1139