Vienam žaidėjui užrišamos akys. Kiti žaidėjai turi vaikščioti po susitartą erdvę. (Vaikams būtų netgi smagiau, jei žaidimo teritoriją aptvertumėt virve.) „Aklasis“ pasigauna vieną iš žaidėjų ir turi atspėti, kas jis. Pagautas ir atspėtas žaidėjas pralaimi ir pats tampa akla višta.
1196
Vienas žaidėjas nupiešia kokio nors gyvūno galvą, užlenkia ją ir perduoda kitam. Kitas nupiešia gyvūno kaklą ir perduoda trečiam ir t.t. Galiausiai sukuriamas neregėtas negirdėtas gyvūnas.
1196
Žaidėjai susikibę eina ratu, o vienas iš jų rato viduryje. Einantys ratu dainuoja:
„Jurgeli meistreli mokyk savo vaikus, Jurgeli meistreli mokyk savo vaikus.“
Kol žaidėjai dainuoja eidami ratu, viduryje esantis Jurgelis galvoja kokį judesį galėtų vėliau parodyt.
Padainavę ankstesnius žodžius, žaidėjai sustoja ir atsikabina rankom bei dainuoja : "O jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro, o jūs vaikai taip darykit, kaip Jurgelis daro".
Ir visi daro tai, ką sugalvojo viduryje esantis žaidėjas, vadinamas Jurgeliu. Tarkim Jurgelis pradėjo šokinėt, tuomet ir visi kiti šokinėja.
Pašokinėjus, Jurgelis išrenka jau naują Jurgelį, o pats stojasi į ratą ir žaidimas tęsiamas taip pat. Žaidžiama iki kol pavargstama :)
1196
Svečiai iš anksto paprašomi atsinešti savo kūdikystės nuotrauką, Visos nuotraukos prisegamos prie lentos arba "padžiaunamos" skalbinių segtukais ant virvės, o prie jų surašomi numeriai. Žaidėjai ant popieriaus lapelių prie numerių turi surašyti savo spėjimus. Laimi tas, kuris pažino daugiausiai savo draugų. Pastaba: mažieji turi žinoti visų svečių vardus.
1196
Kiekvienam žaidėjui prie nugaros pritvirtinama juostelė su žinomo gyvūno pavadinimu, kurį sudaro 8 raidės. Koks žodis užrašytas ant nugaros, aiškinamasi vedančiojo klausinėjant jo raidžių. Tarkim žaidėjas klausia „Ar mano žodyje yra raidė „S“? Jeigu atsako „taip“, raidę žaidėjas gali sau užsirašyti. Žaidėjui galima užduoti tik vieną klausimą, tada klausia kitas. Taip iš eilės visi klausinėja. Sužinoję visas raides žaidėjai turi sudėlioti iš jų gyvūno pavadinimą. Atėjus eilei klausti raidės, galima ir bandyti spėti savo gyvūną. Laimi pirmasis tai padaręs. Paskutiniai du žaidėjai pralaimi.
Žodžių pavyzdžiai: dramblys, delfinas, banginis, piranija, žvirblis.
1196
Visi žaidėjai susėda ratu. Vienas žaidėjas pasodinamas rato viduryje, jam užrišamos akys - jis bus "akla karvė". Žaidėjai sunčia varpelį ratu ir skambina. "Akla karvė" turi sekti varpelio skambėjimą. Kai vadovas duoda ženklą, varpelį turintis žaidėjas nustoja juo skambinti ir nebeperduoda jo toliau. "Akla karvė" dabar turi atspėti pas ką yra varpelis parodydama į tą žaidėją pirštu. Jei atspėja, tai žaidėjas, turintis varpelį, tampa "akla karve". Jei neatspėja, lieka "akla karve" kol atspės.
1196
Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas gidu, kitas – muziejaus lankytoju, visi likusieji sustingsta į statulas. Užgesinus šviesą, gidas veda lankytoją prie statulų, kurias apšvietęs žibintuvėliu, trumpai pristato. Statula turi stengtis nesusijuokti ir nesujudėti. Jei susijuokia arba sujuda, iškrenta iš žaidimo. Laimi „rimčiausia“ statula.
1196
Visi sustoja ratu. Vienas dalyvis užrištomis akimis pastatomas ratelio viduryje. Ratelis po truputį pasisuka. Vaikas užrištomis akimis prieina prie kurio nors gimtadienio dalyvio ir jį paliečia pirštu. Šis pakeistu balsu sucypia. Vaikas užrištomis akimis bando atspėti, kas jis/ji. Jei atspėja, jo vietą užima atspėtasis ir eina į ratelį, o jei neatspėja – ratelis vėl pasisuka ir spėja toliau.
1196
Vienas vaikas, jis ir yra šviesoforas, stovi nusigręžęs nuo kitų vaikų ir sugalvoja spalva, pvz, žalia. Tada atsisuka ir kiti žaidėjai turi parodyt ant savo rūbų tą spalvą, jei turi - praeina į kitą puę, o jei ne, turi prabėgt taip, kad šviesoforas jo nepagautų. Jei pagauna neturintį reikiamos spalvos, tai pagautasis tampa nauju šviesoforu.
1196
Vienas žaidėjas išrenkamas tiranozauru. Su savimi šis žaidėjas turi prisikabinęs už nugaros maždaug pusantro metro virvutę. Tiranozauras gaudo kitus žaidėjus. Jei žaidėjas pagaunamas tiranozauro, jis turi sustingti ir nejudėti. Nuo tiranozauro galima apsiginti tokiu būdu: gaudomieji gali bandyti užminti ant tiranozauro uodegos - virvutės. Jeigu uodega nukrenta, arba visi pagauti ir sustingę - žaidimas baigtas.
1196