Vedantysis kviečia du vyrus ir dvi moteris. Vienam (nesvarbu kam) užriša akis. Poto vedantysis savo nuožiūra rodo į kitus tris likusius dalyvius ir klausia: “Kam duosi bučkius? Šitam?”, ir taip iki tol, kol dalyvis su užrištomis akimis pasakys “taip”. Tada vedantysis rodo į skirtingas pasirinkto dalyvio kūno vietas ir klausia: “Kur bučiuosi? Čia?”, ir taip iki tol, kol dalyvis su užrištomis akimis pasakys “taip”. Tada vedantysis klausia “o kiek kartų?” ir rodo pirštais kombinacijas, kol žaidėjas pasakys “taip”. Tada atriša jam akis, ir liepa padaryti tai, ko jis norėjo – pvz. pabučiuoti vyro kelią aštuonis kartus.
1496