Kambaryje lieka žaidimo vedėjas ir viena pora. Kiti žaidėjai turi išeiti už durų. Vedėjas pasako porai pavaizduoti meilės statulą, stovinčią miesto aikštėje. Pora sugalvoja kokią nors pozą ir sustingsta. Tuomet iš už durų pašaukiamas dar vienas žaidėjas. Vedėjas papasakoja jam, kad tai meilės statula ir pasiūlo ją perkurti pagal savo požiūrį. Žaidėjas duoda porai nurodymus ir jie pakeičia poziciją. Tuomet žaidėjas-skulptorius turi pakeisti tos poros vaikiną ar merginą (priklausomai nuo jo lyties) ir likti toje pozoje, kokią jis sukūrė. Tuomet iš už durų pakviečiamas dar vienas žaidėjas. Jis pakartoja pirmojo skulptoriaus veiksmus, kol pats vėl tampa skulptūros dalimi. Žaidimas tęsiamas, kol į kambarį nesukviečiami visi žaidėjai. Gražiausios skulptūros autorius gali būti apdovanotas.
1497