Svečiai susiskirsto į dvi grupes ir bando prisiminti kuo daugiau dainų duota tema. Tarkim, viena grupė dainuoja dainas, kuriose minimas lietus, kita – apie saulę; viena – apie gėles, kita – dainas su moterų vardais ir t.t. Pralaimi ta grupė, kurios dainų arsenalas išsenka anksčiausiai. Šią užduotį reikėtų apgalvoti iš anksto, nes svarbu parinkti dainas su vienodo sunkumo tematika.
606