Žaidimo vedėjas sugalvoja kokią nors frazę, pvz. „Aš labai myliu internetą“. Kiekvienas žaidėjas rateliu iš eilės turi ištarti tą frazę vis kitokia intonacija. Pralaimi tas, kuris nebesugalvoja intonacijos
606