Visi susėda ratu. Vienas žaidėjas parodo kokį nors judesį, pvz. suploja rankomis. Kitas žaidėjas iš kairės pakartoja judesį ir parodo savo, tarkim pasikaso galvą. Kiekvienas sekantis žaidėjas pakartoja judesių seką ir priduria dar vieną savo. Tas, kuris suklysta, iškrenta iš žaidimo, paskutinis likęs tampa nugalėtoju.
616