Vienas žaidėjas pasako sakinį, kurio pirmasis žodis prasideda jo vardo pirmąja raide (tarkim raide A, nes jis Andrius). Kitas turi jo mintį pratęsti, pradėdamas sakinį žodžiu, kuris prasideda raide M (nes jo vardas Marius). Taip žaidimas tęsiamas kol nebesugalvojama, kaip pratęsti pasakojimą. Pvz. Aš išėjau į mišką. Bet pradėjo lyti. Cit pasakė kažkas, tupintis po medžiu...
Žaidimas gali būti žaidžiamas nebūtinai pagal vardo raidę. Galima žaisti tiesiog kuo greičiau pratęsiant pirmojo žaidėjo pradėtą mintį. Taip sukuriamas improvizacinis kūrinys.

606