Žaidimo vedėjas padalija žaidėjus į dvi grupes ir susodina į dvi eilutes vieną paskui kitą. Tuomet kiekvienam, sėdinčiam priekyje į ausį pasako sudėtingą sugalvotą žodį. Kiekvienas iš sėdinčių jų priešais perduoda tą žodį į ausį sėdinčiam už jo, o tas į ausį sėdinčiam už jo ir t.t. Sėdintys gale pasako, ką išgirdo. Dažniausiai gaunamas visiškai kitas žodis.
606