Komandos nariai sulipa ant kilimėlio (brezento, plėvelės gabalo ar kažko panašaus). Komanda, stovėdama ant kilimėlio ir neliesdama kojomis neužtiestos žemės, turi perlenkti kilimėlį per pusę, po to dar per pusę ir t.t. Visi komandos nariai turi stovėti ant kilimėlio nuolatos. Jie gali lipti vienas kitam ant pečių, gali laikytis “pakibę” virš žemės ir pan.
Žaidimas parodo, kiek vieninga yra komanda ir kaip jie sugeba kartu spręsti sunkumus. Įdomiau žaisti, jei bus kelios komandos.
616