Vienas žaidėjas gaudo, o kiti nuo jo bėga. Kai Gaudytojas pasiveja ir paliečia kurį nors žaidėją, turi pasakyti „akmuo“ arba „medis“. Jei pasako „medis“, paliestas žaidėjas turi stovėti išskėtęs kojas ir laukti, kol kitas žaidėjas jam pralįs pro kojas. Jei pasako „akmuo“, paliestas žaidėjas turi atsitūpti ir laukti, kol per jį kas nors peršoks. Kai pralenda pro kojas ar peršoka, žaidėjas gali bėgti toliau.
Kad vienam žaidėjui gaudyt nepabostų, galit nustatyt laiką (tarkim 5min), praėjus tam laikui, suskambėjus žadintuvui, žaidėjai keičias vietom. Kai visi žaidėjai pabūna gaudytojais - galit apskaičiuot, kiek kas prigaudė.
597