Visi žaidėjai eina ratu, siūbuoja sukabintomis rankomis ir dainuoja:
„Grybų raut, grybų raut, gal ir baravykų. Grybų raut, grybų raut, gal ir baravykų... Kožnas savo radęs radęs už rankelės vedas vedas...“) Čia žaidėjai susikimba po du, padaro vartus viršuje iškeldami sukabintas rankas, pro vartus lenda kita pora, o pralindusi stojasi priekyje sudarydama vartus kitiems. Ši dainos eilutė kartojama tol, kol visi bent kartą pralenda pro vartus.
705