Vedėjas uždainuoja, kiti dainuoja kartu ir atlieka veiksmus, kurie sakomi dainoje: dainuoja sustoję, susėdę, sutūpę, atsigulę.

Padainuosim mes sustoję,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai žaliam gojuj,
Oi oi oi.

Padainuosim mes susėdę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai vienasėdy,
Oi oi oi.

Padainuosim mes sutūpę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai palei upę,
Oi oi oi.

Padainuosim atsigulę,
Oi oi oi,
Kaip paukšteliai prieš mėnulį,
Oi oi oi.
705