Žaidėjai eina ratu, o žaidimo vedėjas rato viduryje plasnoja rankomis ir dainuoja:
„Skrido žvirblis per ūlyčią per ūlyčią per ūlyčią ir pamatė kanapyčią kanapyčią kanapyčią. Kanapyčia ledą lesa, savo vaikam neša neša" (per šias eilutės visi bėga ratu). "Kanapyčia ledą lesa, savo vaikam neša neša Čirrrrr“. Šaukiant "čirrr" vedėjas griebia vieną iš ratu bėgančių žaidėjų. Jis tampa nauju vedėju, o buvęs atsistoja rate. Žaidimas tęsiamas.
705