Žaidėjai susikimba rankomis, eina rateliu ir dainuoja. Reikia atkreipti dėmesį i tai, kokie veiksmai apdainuojami dainelėje. Juos ir reikės atlikti visiems žaidimo dalyviams:

Šokam šokam rateliu,
Garsiai trepsim bateliu,
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Patrepsėsime kartu.

Plojam plojam katutes,
Keliam saulėn rankutes
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Mes paplosime kartu.

Bus ratelyje šilčiau,
Jei sustosime arčiau,
Bus ratelyje gražiau,
Jei sustosime toliau.
Eikš ir tu, eikš ir tu,
Mes pašoksime kartu.
705