Iš kortų kaladės išrenkami visi valetai, mergelės, tūzai, karaliai, dešimtukai (galima ir daugiau) ir kiekvienai kortai sugalvojama atitinkama reikšmė. Tarkim, kas ištraukia valetą turi išgert stikliuką degtinės, kas ištraukia mergelę turi pasakyt kam reikia išgert, kas ištraukia tūzą gali arba pabučiuot vieną pasirinktą žmogų arba išgert, kas ištraukia dešimtuką sako kokią nors raidę ir visi paeiliui turi sakyt daiktavardį iš tos raidės, pirmas suklydęs spėkit ką daro? Aišku išgeria :D kas ištraukia karalių turi nusirengt vieną drabužį ir panašiai.
1135