Klasikinis žaidimas iš pinigų. Visi sėdi su taurelėmis. Kiekvienas įsipila degtinės ir šalia taurelės padeda baksą, eurą ar pan. (ko ir kiek susitarta). Išgeria. Vedantysis praneša: „Meška atėjo!“. Visi lenda po stalu. Vedantysis praneša: „Meška nuėjo!“. Visi išlenda iš po stalo, vėl įsipila, pasideda banknotą, išgeria. Vedantysis vėl: „Meška atėjo!“. Visi vėl lenda po stalu... Tai tęsiasi tol, kol iš po stalo išlenda vienintelis žaidėjas. Jis susirenka pinigus ir išeina. Kiti lieka miegoti po stalu.
1138