Vakarėlio šeimininkai paruošia kiekvienam svečiui maždaug tokio turinio kortelę: “Sveikinu svečią, turintį du vaikus ir mėgstantį klasikinę muziką”, arba “Sveikinu svečią, renkantį pašo ženklus” ir t.t. Kortelės sumaišomos ir isvečiai jas traukia. Skaitoma pirma garsiai. Aprašytas asmuo atsistoja, pasako savo vardą ir skaito kitą kortelę. Taip susipažįstama su visais svečiais.
546