Visi sustoja ratu. Vienas dalyvis užrištomis akimis pastatomas ratelio viduryje. Ratelis po truputį pasisuka. Vaikas užrištomis akimis prieina prie kurio nors gimtadienio dalyvio ir jį paliečia pirštu. Šis pakeistu balsu sucypia. Vaikas užrištomis akimis bando atspėti, kas jis/ji. Jei atspėja, jo vietą užima atspėtasis ir eina į ratelį, o jei neatspėja – ratelis vėl pasisuka ir spėja toliau.
1195