Vedantysis sako "diena" ir visi vaikšto, šoka... Staiga vedantysis pasako "naktis" ir visi turi sustingt esamam judesy (naktis neturėtų trukti ilgiau nei 10 sekundžių). Jei nakty visi išstovi, vedantysis vėl sako "diena", kad visi judėtų, vėliau vėl sušunka "naktis". Jei naktyje neišstovėjai - tu pralaimi ir tampi vedančiuoju.
614