Žaidėjai susėda ant suoliuko. Vienas žaidėjas atsistoja, pasiima kamuolį. Meta kamuolį kiekvienam žaidėjui iš eilės. Mesdamas sako kokį nors žodį. Tarkim susitariama, kad dabar išsiaiškinsim, kokią mašiną tu vairuosi. Mesdamas žaidėjas sako variantus (ferari, žigulį, paspirtuką, pėsčias...) Jei kokį variantą sėdintis žaidėjas pagauna - taip ir bus, jei atmuša - to varianto atsisako. Sėdinčio žaidėjo tikslas pagaut kamuolį, kai metantysis pasakys "kobra" jei pagaus - pats išsirinks, su kokiu transportu važinės įsivaizduojamoj ateity, jei kobros kamuolį atmuša - galioja variantas, sakytas prieš nepagaunant. Tada smagu pasijuokt, kad kažkas važinės su arkliu ar pan... Tokių klausimų gaima susigalvot daug ( kokiam name gyvensi, kiek vaikų turėsi, kiek uždirbsi ir t.t.)
613