Vienas gimtadienio dalyvis išrenkamas gidu, kitas – muziejaus lankytoju, visi likusieji sustingsta į statulas. Užgesinus šviesą, gidas veda lankytoją prie statulų, kurias apšvietęs žibintuvėliu, trumpai pristato. Statula turi stengtis nesusijuokti ir nesujudėti. Jei susijuokia arba sujuda, iškrenta iš žaidimo. Laimi „rimčiausia“ statula.
1195