Vedėjas prieina prie kiekvieno žaidėjo ir klausia: „Kaip skraido paukščiai? Kaip katė prausias?.." Į tokius klausimus negalima atsakyti žodžiais, bet tik mosavimais, judesiais... Linksma stebėt pantomimus.
567