Vaikai susėda eilute. Vienas trumpam paeina toliau ir nusisuka. Tuo metu kitas atsistoja ir "dalina" žiedą, o kiti likusieji sudeda delniukus. Dalinantis savo delnuose turi kokį nors mažą daiktą ir pereina per visas rankas, taip tyčia kažką įdeda. Žiedą palieka tik vienam vaikui rankose - tas negali išsiduoti. Kai apeinama visa eilė, tuomet pradeda visi dainuoti "Pele, pele, pas ką žiedas žydi". Ateina "nežiūrintis" vaikas ir gali spėti tris kartus. Jei atspėja, pats atsisėda į ratą, o tas, pas kurį buvo paslėpta, dalina. Nežiūri tas, kuris dalino.
613