Kad pamergės ir pabroliai artimiau susipažintų tereikia daug segtukų. Pabroliams užrišti akis. Pamergėms prisegioti segtukus įvairiose drabužių vietose. Poras išrikiuoti vienas priešais kitą. Duoti ženklą. Tikslas: kuo greičiau surasti segtukus. Po to galima žaidimą vykdyti atvirkščiai. Merginoms užrišamos akys. Laimi ta mergina, kuri greičiausiai surankioja nuo vaikino drabužių segtukus.
542