Žaidžia du savanoriai, geriausia seni draugai. Žaidėjai atsisėda už stalo vienas priešais kitą, prieš kiekvieną pastatoma po žvakę, į rankas duodamas žiebtuvėlis (degtukai) ir obuolys. Užduotis paprasta – kas greičiau suvalgys savo obuolį. Bet obuolį galima valgyti tik tada, kai dega tavo žvakė. O žvakę varžovas gali užpūsti ir tada žaidėjui, prieš atsikandant naują obuolio kąsnį, reikia užsidegti savąją žvakę. Jeigu žaidėjai gerai pažįstami, tai žaisdami jie suspėja pasakyti viską, ką galvoja apie žvakes, obuolius, draugą.
1477