Žaidimo vedėjas prašo visų svečių, sėdinčių prie stalo, žiurint į kaimyną iš dešinės nurodyti, kas jiems patinka ir kas nepatinka, pavyzdžiui: “Man patinka kaimyno ausis, o nepatinka alkunė”. Visiems nurodžius, ko buvo klausta, vedėjas paprašo pabučiuoti tai, kas patinka, ir ikasti ton vieton, kuri nepatinka. Smagaus juoko valandėlė.
1485